Novinky z blogu
Nebankovní hypotéky / Novinky z blogu / Kdo si jak pomůže?

Kdo si jak pomůže?

26. července 2022

Automaticky by mělo platit, že když se někomu zhorší životní podmínky, měl by si tento začít daleko méně užívat a naopak daleko spíše se omezovat, ne-li přímo strádat. Jenže tak už to v dnešní společnosti jako je ta naše nechodí. Tady platí, že když se někomu vede citelně hůře než ostatním, pomáhá se mu.

A jak si naši méně ekonomicky a finančně úspěšní lidé pomáhají? Čím si přilepšují rodiny s dětmi, senioři a další ohrožené osoby nebo živnostníci?

Ti, kdo dávají za své bydlení aspoň třicet (v Praze pak pětatřicet) procent svých příjmů, mají nárok na příspěvek na bydlení úměrně úředně odhadnutým nákladům, takzvaným normativům na bydlení. Někdy jde o stokoruny, někdy o tisíce. A jako by takových lidí nebylo málo, uvažuje vláda ještě v letošním roce o zvýšení normativů, aby bylo příjemců této pomoci ještě víc.

Ten, kdo ani se zmíněným příspěvkem na bydlení nezvládá hradit výdaje související s jeho bydlením, má navrch nárok i na doplatek na bydlení úměrně výši příjmů celé domácnosti.

Ten, kdo nemá na uhrazení svých základních potřeb, má nárok na příspěvek na živobytí až v řádu tisíců korun měsíčně.

Když vydělává domácnost méně než 3,4násobek životního minima na každého svého člena, je tu nárok na přídavek na dítě.

Kdo zůstává s dítětem doma, a to až do dosažení čtyř let věku onoho dítěte, dostane v souhrnu až 300000 korun rodičovského příspěvku. Což může být až třináct tisíc měsíčně.

Příbuzní, kteří se ujmou dítěte, mohou na toto získávat příspěvek při pěstounské péči

Když se narodí dítě do rodiny mající v kalendářním čtvrtletí předcházejícím porodu míň než 2,7násobek životního minima, náleží rodině porodné. A naopak je tu pro rodiče či prarodiče nezaopatřeného dítěte i pětitisícové pohřebné.

Dá se tu získat i mimořádná okamžitá pomoc, i příspěvek na péči, i dávky pro zdravotně postižené, i několik typů pomoci pro živnostníky od ministerstva průmyslu a obchodu atd.

A tak ani v bídě na tom nejsou naši chudí tragicky. Stačí jenom vědět, komu si lze říci o pomoc. A ten už to zařídí. Na úkor těch, kdo se snaží, aby i v dnešní těžké době uspěli vlastními silami.