Novinky z blogu
Nebankovní hypotéky / Novinky z blogu / Nesmysl jako nesmysl

Nesmysl jako nesmysl

26. prosince 2022

Přidat relativně nedávno jednorázově důchodcům pětitisícový příspěvek byl nesporně populistický krok vlády hnutí ANO. A není nic divného na tom, že byl tento příspěvek náležitě pranýřován opozicí.

Dnes je ale ona tehdejší opozice u kormidla. A co tu čerstvě máme? Rovněž pětitisícový a rovněž jednorázový příspěvek, tentokrát ale od docela jiných politických sil a určený jiné cílové skupině, dětem.

Rodiny, které měly v loňském roce příjem ve výši do jednoho milionu korun hrubého, mají možnost zažádat si o právě takový jednorázový příspěvek, který je motivovaný vlivem současného zdražování na naše rodiny.

Stačí, aby měla rodina zmíněný nižší než milionový příjem za uplynulý rok, aby žila s dítětem, kterému je takový příspěvek určen, ve společné domácnosti, aby takové dítě mělo trvalé bydliště nebo aspoň dlouhodobé povolení k pobytu v České republice a bylo doposud mladší než osmnáctileté. A tuto možnost lze využít i u dosud nenarozených dětí, pokud tyto přijdou a svět do konce letošního roku.

O příspěvek pak mohou žádat nejen rodiče dítěte, ale i osoby mající takové dítě svěřené do péče.

Podle oficiálního názoru by měl tento příspěvek pomoci rodinám s nižšími a středními příjmy a samoživitelům poškozeným současným nebývalým růstem cen kdečeho, především energií, potravin a jiných základních potřeb, jak to vláda zdůvodňuje.

Ale i zde jsou nedostatky, jež momentálně tento příspěvek diskreditují. Mezi ty patří třeba už i jenom skutečnost, že jde o příspěvek příliš plošný, že se zde posuzují jenom příjmy ze zaměstnání podléhající pojistnému a dílčí daňový základ z podnikání, ale ne jiné příjmy, takže ho možná některé rodiny využijí neoprávněně, nebo to, že lidé sami nebudou nic dokládat, protože si všechny údaje zjistí úřady samy.

A tak se dočkají pomoci i ti, kdo to nepotřebují. A zaplatí se to z peněz, které náš stát jako tradičně nemá.