Pomoc při exekuci
Nebankovní hypotéky / Pomoc při exekuci

Pomoc při exekuci

Vaše finanční situace je neúnosná a Vy si s ní nevíte rady? Máte dluhy a nevíte kudy kam? I k Vám se dostal fenomén dnešní doby, kterým není nic jiného než Váš osobní finanční úpadek a následná exekuce? Pak tu jsme pro Vás s naší velmi účinnou a efektivní pomocí při exekuci. Poradíme a navrhneme řešení, které bude reflektovat situaci, do které jste byli vrženi. Vynasnažíme se o to, abyste dostali úplné a ucelené informace, které Vás posunou dále a dotknou se rodinných financí nejméně.

Vysvětlení

Exekuce neboli vykonávací řízení patří mezi nucené vykonávací tituly, které ukládá např. soud, rozhodčí nález nebo notářský zápis. V praxi to spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele, a to v případě, že dlužník svůj dluh nesplácí nebo je v situaci, kdy splácet nemůže. Může ji provádět hned několik subjektů, které k samotnému výkonu mají oprávnění:

 • Soudy
 • Soudní exekutoři
 • Krajské úřady
 • Finanční úřady

Všechny zmíněné subjekty provádí exekuci na základě verdiktu, který je stanoven v tzv. nalézacím řízením, na jehož popud je stanoven vykonavatelný exekuční titul. Ten nabývá účinnosti v momentě, kdy dlužník dobrovolně nesplní závazky vůči věřiteli. Zásadní je, že bez návrhu oprávněného není možné vykonávací řízení zahájit. Exekuce má zákonem jasně stanovená a přísná pravidla tak, aby byla minimalizována možnost jejího zneužití.

Jak je to v ČR

Česká republika rozlišuje dva základní typy výkonu exekucí:

 • Exekuce prováděné soudy

V tomto případě je prováděna soudním vykonavatelem, který je zaměstnancem soudu, ten je placen samotným soudem a řízení o výkonu rozhodnutí je zpoplatněno striktně podle zákona o soudních poplatcích.

 • Exekuce prováděné soudními exekutory

V případě, že výkon provádí soudní exekutor, který byl pověřen exekutorským úřadem, pak náklady platí v naprosté většině případů povinná osoba. Důvod je velmi prostý, soudní exekutor je brán jako soukromá fyzická osoba.

I v ČR mohou exekuce provádět krajské a finanční úřady.

Druhy vykonávacích řízení:

 • Soudní výkon rozhodnutí

Prvním typem, s nímž se můžete setkat je soudní výkon rozhodnutí. Soudy mohou vykonávat všechny typy exekucí mimo těch, které spadají pod pojem správní a daňové exekuce. Samotný návrh na zahájení výkonu rozhodnutí se podává k místně příslušnému okresnímu soudu. Ten návrh vyhodnotí, případně odstraní chyby a usnesením výkon rozhodnutí nařídí. Součástí usnesení je i výše nákladů a způsob, kterým bude exekuce provedena. Tyto způsoby jsou v zásadě dva, byť se dále rozdělují:

1) Exekuce na peněžité plnění

 • Srážky ze mzdy
 • Přikázání pohledávky
 • Správa nemovité věci
 • Prodej movitých věcí či nemovitosti
 • Postižení firmy
 • Zřízení soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem

2) Exekuce na nepeněžité plnění

 • Vyklizení bytu či domu
 • Odebrání věcí
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

Všechny způsoby provedení jsou využívány i v dalších typech exekucí, a tedy mohou ohrožovat i Vás. Ale nebojte, jsme tu a pomůžeme.

Ukončení soudního výkonu rozhodnutí končí zpravidla vymožením pohledávky oprávněného spolu s náklady výkonu. Existují však možnosti zastavení exekuce, a to ze zákonem stanovených důvodů, kterými mohou být:

 • Neexistující vykonavatelný exekuční titul
 • Splněná vymáhaná povinnost
 • Nedostatek exekučně postižitelného majetku

O skutečnosti zastavit exekuci opět rozhoduje soud, a to i bez návrhu.

 • Exekuce prováděná soudním exekutorem

Soukromý soudní exekutor je oprávněn vykonávat libovolný exekuční titul. Výjimkou jsou např. rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé děti nebo ochrany proti domácímu násilí. Exekuci provede ten exekutor, kterého označíte v exekučním návrhu. Tento exekutor musí být vždy zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Exekuční soud následně daného soudního exekutora pověří provedením exekuce, a to pouze v případě, že jsou naplněny zákonné předpoklady. Následuje mírně zdlouhavé vykonání exekuce ze strany soudního exekutora, to končí většinou vymožením pohledávky a nákladů výkonu nebo může být zastaveno ze stejných důvodů jako soudní výkon rozhodnutí.

 • Správní exekuce

Přímo souvisí se správním řízením, ve kterém správní orgán uložil určité osobě povinnost, která není plněna. Návrh na zahájení podává většinou obecní či krajský úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností. Provedení podléhá určitým pravidlům. Rozdíly najdeme při vymáhání peněžitého a nepeněžitého plnění. Peněžité plnění podléhá stejným principům jako daňová exekuce, u nepeněžitých plnění má správní úřad stejné možnosti jako výše.

 • Daňová exekuce

Slouží k vymáhání daňových nedoplatků, případně nedoplatků na pokutách, které byly uděleny v daňovém řízení. Vymáhajícím se v tomto případě stává finanční úřad, který zpravidla volí mezi peněžitým plněním nebo vykonatelným zajišťovacím příkazem.

Naše pomoc

Pomoc při exekuci patří mezi naše základní cíle. Naše společnost Vám díky skvělé a pestré nabídce úvěrů může vyplatit Vaše exekuce. Je to velmi snadné, kontaktujte nás a my za Vás mnohé zařídíme, a to i v případě, že jste se dostali do fáze vyhlášené dražby nemovitosti. I v tomto případě zkontaktujeme exekutorské úřady za Vás a vše vyřídíme. Stačí maličkost, udělit nám plnou moc. Po jejím obdržení ihned konáme, zařídíme všechny úkony k zajištění zůstatků, i k doplacení a ukončení všech Vašich exekucí. A jak to uděláme? Je to snadné, poskytneme Vám jediný podnikatelský úvěr, nebo zprostředkujeme spotřebitelský úvěr, který budete následně měsíčně splácet a my Vás nebudeme omezovat, jsme ochotni přijmout i jeho předčasné doplacení bez úrokového navýšení. A co je nejlepší? Vše vyřídíme velmi rychle, aby Vám nevznikaly další problémy s exekutory.

Výhody vyřízení naší společnosti

 • Rychlé vyřízení

Rychlost, ale zároveň správnost našeho jednání při vyřízení exekucí je naší doménou. Budete překvapeni, jak rychle umíme komunikovat s exekutory, vyplnit potřebné dokumenty nebo vyplatit Vaši exekuci. Díky kontaktu s námi se Vám uleví a opět začnete mít klidné spaní.

 • Ochota poskytnout úvěr lidem s exekucí

Patříme do skupiny společností, které se nebojí ničeho, rádi na sebe vezmeme riziko a poskytneme pomoc lidem s exekucí v podobě úvěru, který bude následně splácen. Tímto způsobem umíme velmi pomoci, protože z několika splátek uděláme pouze jednu jedinou.

 • Ulehčení Vaší finanční situaci

Ulehčíme nejen Vašemu srdci, které trpí stresem z exekucí, ale především Vaší peněžence, ve které se najednou objeví nemalé finanční prostředky, které díky naší pomoci a vyplacení exekucí budete mít k dispozici. Určitě je pro Vás lépe splácet jeden úvěr než několik exekucí, nemyslíte?

 • Jedna splátka na všechno

Wow, byli jste zvyklí platit několik exekucí, které Vás vyčerpávali, protože uhlídat jednotlivé splátky bylo nad Vaše síly! I tady Vás posuneme, protože Vám postačí jedna splátka úvěru na vše, což Vám velmi ulehčí.

 • Předčasné splacení

I díky nám se Vaše finanční situace zlepší a možná to bude tak rapidně, že si budete moci dovolit úvěr splatit předčasně. V tom Vám nebudeme bránit, a dokonce po Vás nebudeme chtít úroky navíc.

 • Postaráme se o Vaše exekuce

A v závěru nad vším ční informace, že právě my jsme ti praví, kteří se postarají o Vaše exekuce a Vy nebudete muset zařizovat vůbec nic. To vše spadne na naši hlavu a věřte, my to pro Vás uděláme velmi rádi, protože je pro nás prioritou pomáhat potřebným.

Jsme poskytovatelé podnikatelských úvěrů na exekuce, pokud se jedná exekuce a formu úvěru spotřebitelského charakteru, tento Vám rádi zajistíme u našich partnerů poskytujících spotřebitelské úvěry!Jak vám půjčka na exekuci pomůže?

 • Kterýmkoliv z úvěrů za Vás můžeme nechat vyplatit exekuce. Dokonce i ty, které jsou již ve fázi vyhlášené dražby vaší nemovitosti.
 • Na základě plné moci zkontaktujeme exekutorské úřady, které proti Vám vedou exekuční řízení.
 • Všechny potřebné kroky ke zjištění zůstatků i doplacení a ukončení všech exekucí vyřídíme za Vás.
 • Poté budete mít svou situaci vyřešenou jediným úvěrem, který budete měsíčně splácet, nebo jej kdykoliv předčasně doplatíte.
 • Vše vyřizujeme co nejrychleji.

Rozhodli jste se pro půjčku?

Chcete pomoc s exekutory? Zavolejte nám na 720 620 320 nebo nám napište!

Jak vám půjčka pomůže?

 • Poté budete mít svou situaci vyřešenou jediným úvěrem od nás, který budete měsíčně splácet, nebo jej kdykoliv předčasně doplatíte.
 • Vše vyřizujeme co nejrychleji.
[]
1 Step 1
Online žádost
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right